بسته شدن هزینه ها – هزینه ها و هزینه های مرتبط با فروش خانه خود را

دسته‌بندی نشده | No comments

[ad_1]

که با توجه به فروش یک خانه زرنگ و دانا صاحب خانه باید آگاه باشید از هزینه های مرتبط با چنین فروش. در حالی که این هزینه ها می تواند متفاوت باشد بسته به محل از خانه بسیاری از هزینه های جهانی هستند.

اولین و مهمترین اگر وجود دارد یک وام مسکن رهن در خانه است که نشده است راضی تعادل خواهد بود کسر از درآمد حاصل از فروش. این همچنین شامل هر گونه دوم اضافی یا وام مسکن. قرض دهنده را محاسبه واقعی تعادل به علت طریق تاریخ از فروش و ارائه این اطلاعات به عنوان شرکت در پیشبرد.

مالیات بر املاک نیز محاسبه شده از طریق تاریخ از فروش و کسر از درآمد حاصل. اگر وجود دارد برجسته لایحه مالیات بر اموال این بیش از حد کسر خواهد شد از فروشنده بخشی از درآمد حاصل در بسته شدن. پرداخت مالیات باید به زمان به منظور فروش به نهایی شود.

اگر فروشنده به دست آوردن خدمات حرفه ای املاک و مستغلات عامل این کمیسیون بود که به مذاکره خواهد پرداخت به کارگزار در زمان بسته شدن.

یک عنوان بیمه باید خریداری شده توسط فروشنده اطمینان حاصل کرد که این خانه در حال انتقال به خانه جدید خریدار با عنوان روشن. هزینه بیمه عنوان بر اساس قیمت فروش صفحه اصلی.

در برخی از محلات آب و برق باید پرداخت شود از طریق تاریخ بسته شدن. برای مثال شرکت آب بیرون ممکن است به یک نهایی قرائت درست قبل از بسته شدن و اعلام آن به عنوان شرکت نهایی قبض آب با توجه و با توجه. این لایحه خواهد شد کسر از درآمد حاصل از هر فروشنده ممکن است خالص در زمان بسته شدن.

فروشنده نیز شارژ خواهد شد یک دولتی مالیات نقل و انتقال متفاوت خواهد بود که توسط شهرداری.

یکی دیگر از دولتی شارژ خواهد شد هزینه آزاد وام مسکن ، این هزینه معمولا نسبتا ناچیز است.

اگر قضاوت در برابر فروشنده این امکان وجود دارد که هر گونه خالص درآمد حاصل از فروش این خانه می توان به گفت: قضاوت. این امر همچنین شامل هر گونه مکانیک را رهن است که قرار داده شده اند در برابر اموال.

هزینه های وکیل مدافع نیز متهم به فروشنده در پایان اگر این هزینه ها پرداخت نشده است در پیشبرد. حداقل یک وکیل است که مورد نیاز برای آماده سازی سند ضمانت و سبز ورق مناسب برای اطمینان از انتقال اموال.

اختیاری شارژ خواهد بود یک صفحه اصلی با گارانتی ارائه شده به خریداران خانه. در اکثر موارد این است که برای پرداخت توسط فروشنده و کسر از درآمد حاصل. ارائه این گارانتی ممکن است کمک به فروش خانه سریع تر است.

آن است که در یک فروشنده بهترین بهره را به صحبت می کنند به یک حرفه ای مانند یک تجربه خریدار خانه یا مسکن برای به دست آوردن دقیق تر برآورد هزینه های خاص خود منطقه است. این اجازه خواهد داد که فروشنده برای محاسبه اختلاف پتانسیل قیمت فروش خانه خود را و هزینه خواهد شد که متحمل شده به دقت بررسی خط پایین خود را. در نظر داشته باشید اگر هزینه های بیش از قیمت خرید فروشنده مورد نیاز خواهد بود را به کمک های مالی به جدول بسته به پوشش هزینه های آن. بنابراین ضروری است که یک فروشنده آگاه باشید از هزینه های واقعی مرتبط با فروش خانه خود را که آیا آنها زندگی می کنند در یک شهر بزرگتر مثل فیلادلفیا یا کوچکتر منطقه روستایی در میانه.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>