چاپ کتاب ادبیات جنگ

دسته‌بندی نشده | No comments

چاپ دوم مجموعه شعر دانلود کتاب تاریخی «یک سبد خاطره یک سینه حرف» با اندکی حذف و اضافه و در شکل و شمایل جدید (طرح جلد متفاوت و جدید) از سوی نشر مهر نوروز منتشر شد.

چاپ اول این کتاب دانلود کتاب تاریخی در سال ۸۴ از سوی نشر نسیم حیات منتشر شد و سال ۸۵ به عنوان کتاب سال در ادبیات جنگ (شعر آزاد) برگزیده شد. این کتاب شامل ۹۵ شعر عاشقانه‌ مرتبط با جنگ (و به نوعی شعرهای عاشقانه‌ ضد جنگ) است. عکس روی جلد این کتاب، اثر مسعود دلاوری حریر است.

دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور

در توضیح ویژگی‌های دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور شعرهای این مجموعه باید گفت که دانلود کتاب تاریخی شعرهای این مجموعه از زاویه‌ای عاطفی به جنگ نگاه کرده و نوشته شده‌اند و در عین این‌که جنگ را نمی‌ستایند، آن را تقبیح می‌کنند و مذموم می‌شمارند. بنابراین دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور شعرهای این مجموعه به نوعی اشعار ضد جنگ محسوب می‌شوند.

دانلود کتاب تاریخی ممنوعه

این کتاب شامل سوگ‌سروده‌های دانلود کتاب تاریخی ممنوعه عاشقانه‌‌ای هستند که دانلود کتاب تاریخی در اندوه فقدان کشته‌شدگان جنگ (چه جنگ ایران و عراق چه باقی جنگ‌های تاریخ جهان) و از زبان بازماندگان آن‌ها (پدر، مادر، فرزند، همسر یا همرزم و دوست) روایت دانلود کتاب تاریخی ممنوعه می‌شوند.

در یکی از شعرهای این کتاب دانلود کتاب تاریخی می‌خوانیم:
«صدای گلوله‌ای برخاست/ آبگینه‌ی انتظاری/ شکست/ چشم ستاره‌ای روشن شد/ و مرگ/ از هیبت نگاهت/ پیش از آن که رسیده باشد/ گریخته/ مرده بود.»

دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf

این نوع نگاه شاعرانه به جنگ دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf، برخلاف نگاه‌ها و شعرهایی که بسیاری از شاعران جنگ به آن پرداخته‌اند، نگاهی تازه بوده است و در بیانیه‌ دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf
هیئت داوران جشنواره یکی از دلایل برگزیده شدن این کتاب همین مطلب و مفهوم ذکر شده بود.

دانلود کتاب تاریخی ایران

شاعر تجربیات دانلود کتاب تاریخی ایران حسی و واقعی خود را از جنگ و عواقب و آثار مخرب بعد از دانلود کتاب تاریخی آن نوشته است و به همین دلیل دانلود کتاب تاریخی ایران شعرهای این کتاب بسیار قابلیت همذات‌پنداری دارند و حسی مشترک را بین خوانندگان ایجاد می‌کنند؛به گفته‌ او جنگ و حواشی آن را با رگ و پی و جانش درک کرده، و آثار جسمی و روانی پس از آن را در اطرافیانش، دوستان، دانلود کتاب تاریخی ایران همکلاسی‌ها و بستگانش دیده است.

مجموعه شعر «یک سبد خاطره یک سینه حرف»‌، اثر رضا کاظمی در 98 صفحه از سوی نشر مهر نوروز راهی کتابفروشی‌ها شده است.

اطلاعات بیشتر در اینجا

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>