دانلود رایگان کتاب ثروتمندترین مرد بابل pdf tagged posts

دانلود رایگان کتاب های پزشکی و روانشناسی خارجی

دسته‌بندی نشده | No comments

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب مجازی در تهران می تواند پیشرفت زیادی داشته باشد ، یعنی ایجاد یک زنجیره اقتصادی به طوری که کتاب الکترونیکی به مخاطبان برسد. خواهد بود؛ از آنجا که هزینه تولید اثر تأمین نمی شود ، افرادی که کتاب خارجی در این زمینه کار می کنند باید زندگی خود را ادامه دهند. همچنین اگر با قیمت بالایی عرضه شود مخاطبان آن را رد می کنند. یافتن راه میانه ، که هم چرخه تولید اقتصادی و هم مخاطب آگاه و دسترسی به کتاب مناسب را فراهم می کند ، هنری است که باید در نمایشگاه های مجازی بدنبال آن باشیم...

Read More