دانلود كتاب از آمازون tagged posts

دانلود کتاب از آمازون

دسته‌بندی نشده | No comments

وی همچنین در خصوص ایجاد کتابخانه این مدرسه دانلود کتاب از آمازون توضیح داد: با دیدن سلام دانش آموزان سعی در ایجاد کتابخانه ای در مدرسه داشت که به نام یکی از شهدای روستا “شهید محمد اندرهور” مزین شده بود. این کتابخانه در حال حاضر بیش از 800 جلد کتاب در زمینه کودکان و نوجوانان دارد و تقریباً شامل تمام آثار نویسندگان ایرانی و خارجی است. البته جنبش های خودجوش انسانی ، آموزش دیر دانلود کتاب از آمازون و ادارات کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در تأمین منابع این کتابخانه همکاری موثری داشته اند...

Read More